Dane adresowe
Biuro Projektowo Konstrukcyjne 
MICROSERVICE s.c. 
J.Bogacz R. Bednarczyk 
42-218 Częstochowa 
al. Jana Pawła II 66/7 
Nip 573-284-18-88
tel. + 48 34 3246048

Polityka prywatności strony www

 

 I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych zbieranych w związku z korzystaniem przez Użytkowników ze Strony.
 2. Współadministratorami danych osobowych zawartych na Stronie, a także pozostałych danych osobowych przetwarzanych przez Microservice, są:
  Roman Bednarczyk Biuro Projektowo-Konstrukcyjne MICROSERVICE s.c. J. Bogacz R. Bednarczyk, dane kontaktowe: e-mailroman.bednarczyk@microservice.info,
  telefon: +48 34 3246048 adres: Biuro Projektowo Konstrukcyjne MICROSERVICE s.c. al. Jana Pawła II 66/7, 42-218 Częstochowa,
  (dalej jako: „Administrator Wykonawczy").
  Jacek Bogacz Biuro Projektowo-Konstrukcyjne MICROSERVICE s.c. J. Bogacz R. Bednarczyk, dane kontaktowe: e-mail: jacek.bogacz@microservice.info, telefon +48 34 3246048
  Adres: Biuro Projektowo Konstrukcyjne MICROSERVICE s.c. al. Jana Pawła II 66/7, 42-218 Częstochowa,
  (dalej jako: „Współadministrator").
 3. Ochrona danych osobowych ma istotne znaczenie przy prowadzeniu spraw naszej firmy.
  W zasadzie korzystanie z naszej Strony internetowej jest możliwe bez konieczności podawania jakichkolwiek danych osobowych. Jeśli jednak osoba, której dane dotyczą, chciałaby korzystać ze specjalnych usług naszej firmy poprzez naszą stronę internetową, wtedy przetwarzanie danych osobowych może okazać się konieczne. Jeżeli zachodzi konieczność przetwarzania danych, a nie ma podstawy prawnej dla tego rodzaju działania w przepisach prawa, uzyskujemy generalnie zgodę osoby, której dane dotyczą.
 4. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – RODO (Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)), ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 roku, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18 lipca 2002 roku, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego.
 5. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa pozwalają Administratorowi na przetwarzanie danych osobowych na podstawie jego prawnie uzasadnionych interesów, przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

 II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Poprzez niniejsze oświadczenie o ochronie danych nasze przedsiębiorstwo pragnie przekazać do wiadomości publicznej informacje, jaki jest charakter, zakres oraz cel zbieranych, używanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych. Niniejszej oświadczenie ma również na celu poinformować osoby, których dane dotyczą, o przysługujących im prawach.
 2. Zbieranie danych przez stronę

  a) Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  - poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  - poprzez gromadzenie plików “cookies”.
  b) Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe Użytkowników w celu:
  - kontaktu – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest odpowiedź osobie inicjującej kontakt z firmą;
  - ulepszenia Strony i prowadzenia analiz statystycznych korzystania ze Strony co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora.
  c) Współadministratorzy przetwarzają dane Użytkowników Strony w celu i w zakresie niezbędnym dla korzystania ze Strony przez Użytkowników oraz funkcjonowania Strony - na podstawie uzasadnionego interesu administratora polegającego na sprawnym funkcjonowaniu Strony.
  d) Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
  e) Podczas korzystania z Serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
  f) Od Użytkowników mogą być także zbierane dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Serwisie.
  g) Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Serwisu do preferencji Użytkowników, a także administrowania Serwisem.
  h) Odbiorcą danych osobowych mogą być pracownicy i współpracownicy Współadministratorów, a także podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi: informatyczne, telekomunikacyjne, finansowe, logistyczne, marketingowe.
  i) Dane osobowe, zebrane w celu kontaktu będą przetwarzane do chwili ustalenia, że się zdezaktualizowały, jednak nie dłużej niż dwa lata od daty ostatniego kontaktu.
  j) Dane zebrane w celu sprawnego funkcjonowania strony i prowadzenia analizy statystycznych, a także funkcjonowania Strony będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż dwa lata.
  k) Dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane w celu podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w szczególności profilowania. Nie przekazujemy danych osobowych Użytkownika poza teren Polski/UE/ ani EOG.
  l) Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne dla korzystania ze Strony albo umożliwienia nam odpowiedzi na skierowane do nas zapytanie.
 3. Zbieranie danych poza stroną www

  a) Poza danymi zbieranymi przez stronę www Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe w swojej działalności także w celach:
  - Prowadzenia korespondencji w formie elektronicznej i papierowej, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  - Realizacji zamówień i umów zawartych z kontrahentami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  - oraz w innych celach, co do których podmiot, którego dane dotyczą, zostanie poinformowany każdorazowo w czasie pozyskiwania tych danych.
  b) Podanie danych jest dobrowolne i nie wynika z żadnego obowiązku prawnego. W przypadku odmowy podania danych nie będziemy mogli prowadzić z Państwem korespondencji, w tym odpowiedzieć na Państwa pytania, czy też nie będziemy w stanie zrealizować usługi/sprzedać towaru, który chcieliby Państwo nabyć.
  c) Odbiorcą danych osobowych mogą być pracownicy i współpracownicy Współadministratorów, a także podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi: informatyczne, telekomunikacyjne, finansowe, logistyczne, marketingowe.
  d) Dane przetwarzane w celu realizacji zamówień i umów będą przetwarzane do czasu zakończenia danej umowy/zamówienia, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń mogących wyniknąć z takich umów/zamówień lub przez okres wynikający z przepisów ustaw podatkowych i o rachunkowości – w zależności, który z terminów będzie wymagał dłuższego przechowywania danych. Dane osobowe, zebrane w celu prowadzenia korespondencji będą przetwarzane do chwili ustalenia, że się zdezaktualizowały, jednak nie dłużej niż 3 lata od daty ostatniego kontaktu.
  e) Dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane w celu podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w szczególności profilowania. Nie przekazujemy danych osobowych Użytkownika poza teren Polski/UE/ ani EOG.

 III. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA 

 1. Każda osoba, której dane osobowe Współadministratorzy przetwarzają, ma prawo do:
  a) Żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  b) Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, jeśli dane są przetwarzane na podstawie zgody; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  c) Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
 2. W celu wykonania swoich praw należy skierować żądanie przez jeden ze sposobów kontaktu ze Współadministratorami (e-mail, telefon, list, wizyta osobista) z wykorzystaniem danych kontaktowych Współadministratorów wskazanych w §1 pkt 2.

IV. MECHANIZM PLIKÓW „COOKIES” 

 1. Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Serwis na komputerze Użytkownika, jeżeli przeglądarka internetowe na to pozwala. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pozwalają opracować ogólne statystyki odwiedzin prezentowanych w Serwisie treści.
 2. Pliki cookies są wykorzystywane w celu analizy i badania oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszenie jego struktury i zawartości.
 3. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów.
 4. W serwisie zapisywane są do ciasteczka (cookies) Twoje dane, jeżeli  wypełnialiście Państwo formularz, ale w pewnym momencie zrezygnowaliście z dalszego jego wypełniania by przejść na inną podstronę. Dane przechowywane będą do wyłączenia przeglądarki. Nazwy ciastek przechowujących te dane: sFirstName, sLastName, sCompanyName, sStreet, sZipCode, sCity, sPhone, sEmail.  
 5. Serwis może gromadzić adresy IP Użytkowników. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Serwis przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu.
 6. Więcej o działaniu plików cookies, a także o plikach cookies stosowanych przez niniejszą stronę www możesz dowiedzieć się w osobnym dokumencie dostępnym na naszej stronie www.

V. INFORMACJE DODATKOWE O WSPÓŁADMINISTROWANIU

 1. Zgodnie z art. 13, 26 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: „RODO”), informujemy o tym, że wspólnie przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe oraz informujemy o zasadniczej treści wspólnych uzgodnień Współadministratorów. Może Pani/Pan z nimi skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw.
 2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych również informujemy, że:
  a) Administrator Wykonawczy i Współadministrator oświadczają, że przetwarzają Pani/Pana dane osobowe zgodnie z zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych określonymi w art. 5 RODO.
  b) Administrator Wykonawczy przechowuje wszelką dokumentację dotyczącą współadministrowania, dla potrzeb spełnienia wymogu rozliczalności.
  c) Administrator Wykonawczy i Współadministrator zobowiązują się do ograniczenia dostępu do Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do osób, których dostęp do dodanych osobowych jest potrzebny dla realizacji wyżej wymienionych celów. Dodatkowo Administrator Wykonawczy i Współadministrator zapewniają, że do przetwarzania danych osobowych dopuszczają wyłącznie osoby, które mają imienne upoważnienie nadane przez Administratora Wykonawczego i Współadministratora oraz, że osoby dopuszczone do przetwarzania danych osobowych zaciągnęły zobowiązanie do zachowania danych osobowych w tajemnicy, a także osoby zostały uprzednio przeszkolone z zasad i przepisów o ochronie danych osobowych.
  d) Administrator Wykonawczy oraz Współadministrator zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych. Administrator Wykonawczy oraz Współadministrator w celu zapewnienia bezpieczeństwa zapewniają:
  - Zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania danych osobowych;
  - Zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
  - Regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych służących zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzania;
  - W miarę potrzeb i możliwości Administrator Wykonawczy oraz Współadministrator zobowiązują się do stosowania, tam gdzie ryzyko tego wymaga pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych.
  e) Administrator Wykonawczy i Współadministrator mogą powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotowi przetwarzającemu przy zachowaniu wymogów wynikających z RODO, a w szczególności wymogów z art. 28 RODO.
 3. We wszelkich sprawach dotyczących ochrony Pani/Pana danych osobowych możesz kontaktować się zarówno z Administratorem Wykonawczym jak i z Współadministratorem, ale to Administrator Wykonawczy będzie Pani/Panu na wszystko odpisywał i pilnował realizacji Pani/Pana praw. Oznacza to, że najlepiej, aby kierował/a Pani/Pan komunikację w zakresie realizacji Pani/Pana praw do Administratora Wykonawczego.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności Strony, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały, z wyprzedzeniem co najmniej 7-dniowym.
 2. Na Stronie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 3. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT oraz powyżej.